Антидепресанти, които не причиняват халюцинации

Учените са открили лекарство, което може да предизвика бързи и дълготрайни ефекти при депресия, без халюцинации

Молекулата, наречена AAZ-A-154, действа върху същите серотонинови рецептори в мозъка като антипсихотичните лекарства. Тя насърчава растежа на невроните и произвежда благоприятно поведение при гризачи в продължение на седмици след еднократна доза.

Изследователите казват, че лечението е сравнимо с бързодействащата природа на кетамина, който наскоро се очерта като обещаващо лекарство за състояния на депресия, злоупотреба с вредни вещества и посттравматично стресово разстройство.

Въпреки това, някои психоделични лекарства, които се изследват за странични ефекти, рутинно предизвикват халюцинации, което означава, че те наистина трябва да се използват само като лечение под ръководството и надзора на експерти.

Има ли заместители?

Намирането на безопасна алтернатива без риск от халюцинации би било изключително полезно от клинична гледна точка. Въпросът е, че все още не знаем дали тези халюциногенни ефекти са необходими, за да се прекрои мозъка.

За да проучат този въпрос по-подробно, изследователи от Калифорнийския университет, генетично кодират зелен флуоресцентен протеин в специфичен тип серотонинов рецептор, отговорен за задействане на халюцинациите. Това им позволява да наблюдават рецепторите, активирани в живата тъкан.

Прилагайки новия сензор към 34 съединения с изключително сходни структури, но с неизвестен халюциногенен потенциал, екипът се натъква на молекула, която проявява висока селективност към рецептора с малко странични ефекти.

Когато това съединение се прилага на мишки, то предизвиква антидепресант-подобни ефекти в рамките на 30 минути и не се наблюдават никакви потрепвания на главата. Последното е индикатор предполагащ, че съединението би предизвикало халюцинации при хората. Дори при относително високи дози резултатите изглеждат същите, като когнитивните ползи продължават повече от седмица.

С какво разполагаме?

Според изследователите това е едва второто нехалюциногенно лекарство, което са открили. Другото съединение, Tabernanthalog (TBG), е създадено миналата година от някои от същите автори и макар да действа на миши неврони по подобен начин на кетамина, LSD, MDMA и DMT, изглежда, че AAZ-A-154 може има по-силни и продължителни антидепресантни ефекти при живи организми.

В сравнение със съществуващите лекарства, ако хората могат да приемат новия медикамент сами и без надзор, би било много по-безопасна и практична алтернатива. TBG и AAZ-A-154 изглеждат обещаващи нови кандидати.

Досега тези съединения са тествани само при мишки, така че все още не знаем как се различават функционално от другите психоделични вещества, които хората приемат с подобни структури.

Необходими са много повече изследвания, за да се разберат основните механизми, както на молекулярно, така и на клетъчно ниво, преди дори да можем да помислим за тестване на тези съединения върху нашия собствен вид.